GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  • Jeotermal kaynağın elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması
  • Ömerbeyli bölgesinde bulunan jeotermal enerji potansiyelinin güvenilir, ekonomi  ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması
  • Elektrik üretimi için kullanılan kaynakların çeşitliliğinin artırılması
  • Seracılık için kullanıldığında sera gazı emisyonlarının azaltılması
  • Atıkların değerlendirilmesi
  • Çevrenin korunması