GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Jeotermal enerji günümüzde fosil enerji kaynaklarına göre önemli avantajlar sunmaktadır.

  • Yerli
  • Yenilenebilir
  • Ucuz
  • Çevre dostu
  • Dışa bağımlılığı olmayan

enerji kaynağı olarak dünyada kullanım alanları oldukça gelişmiştir. Elektrik elde etme, ısıtma, soğutma, termal turizm, mineral-tuz eldesi, endüstride kullanım (entegre) gibi çok amaçlı olarak kullanma şansı yaratmakta olup topluma ve ekonomiye katkısı büyüktür.

Türkiye,  dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer almasına rağmen mevcut potansiyelinin sadece yüzde 4’ünü kullanabilmektedir