GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Aydın-Germencik Ömerbeyli jeotermal sahası, Büyük Menderes Grabeninin batı bölümünde Ömerbeyli-Alangüllü yerleşim yerleri sınırları içinde yer alan yüksek sıcaklıklı bir sahadır. En yüksek 232 oC sıcaklığa sahip Ömerbeyli jeotermal rezervuarı “su baskın” (water- dominated) bir jeotermal rezervuardır.

Fay kontrollü hidrotermal tip Ömerbeyli jeotermal sahası, arama ve üretim sondaj çalışmaları ile, belirlenmiştir (MTA 1988). Sahada MTA tarafından yapılan yapılan jeolojik, jeofizik, sondaj, test ve jeokimya çalışmaları, rezervuar sıcaklığını 200-215 oC  üzerinde olduğunu göstermiştir.

Ömerbeyli jeotermal sahasında MTA tarafından 1982-1986 yılları arasında dokuz adet arama ve üretim kuyusu açılmıştır. GÜRMAT, Germencik jeotermal santralının jeotermal akışkan üretimi ve atık jeotermal su enjeksiyonu için 9 adet yeni jeotermal kuyuyu 2007-2008 yılları arasında, uygun yeni sondaj teknolojileri uygulayarak açmıştır. ÖB-5, 6, 8, 10, 11, 14, 17 ve 19 no.lu kuyular üretim, ÖB-9, AG-22, 24, 25 ve 26 no.lu kuyular jeotermal su enjeksiyon ve ÖB-3 kuyusu ile kondense su enjeksiyonu için kullanılacaktır.